Klesdepotet

Femte sonett

Min gange krever selvsagt ros og ris
om jeg skal være ganger prektig som
i enhver tilskuers bestemte dom
har hode og hotell i paradis!

Da må jeg gå omkring på riktig vis
og gi tilkjenne at jeg er sånn from,
og avsløre at det for meg er om
å gjøre å gi akt på råd som gis!

For gangen min må selvsagt være rett.
Jeg følger ikke mitt beskjedne vett
om jeg vil gange ha fra paradis.

Da er jeg bare gjenstand, rett og slett,
for synet på meg, hvor ved det blir sett
at gangen min er riktig, verdt sin pris.