Sonettkransen

Sonetten i en sonettkrans er gjerne det som kalles italiensk sonett. Linjene er jambiske pentametre, og det er krav til hvordan rimene skal være og til hvordan versene skal se ut.

I en sonett er der 14 linjer. Og en sonettkrans er på 14 sonetter, samt en mestersonett. Mestersonetten skal være slik at siste linje i hver av de 14 sonettene i rekkefølge danner mestersonetten.

I den sonettkransen som her er presentert er det i tillegg så at hver sistelinje danner første linje i den påfølgende sonetten. Dette er noe jeg har funnet på selv, og er ikke et krav til sonettkransen.