Våpendepotet

Sjette sonett

At gangen min er riktig, verdt sin pris,
er avgjørende for min ivrighet.
En dåre oppnår vel en herlighet
ved trav å gjøre selv om han er gris.

Så jeg forteller meg at gå og spis
hvert grann du får av ansett viktighet!
Og vær ei stolt men vis sånn riktighet
og tilpass deg din del av ros og ris!

For målet er jo gange fin å ha
som viser at du er helt sikkert smart
med paradis som måte gitt å fri.

Da må man synes at ditt vis er bra.
De menneskene som gjør stas på art
er avgjørende for alt jobberi.