Øvingsfeltet

Ellevte sonett

Ved spørsmål stilt til innarbeidet norm
så er en ikke av de andre eid.
Og ikke kan ens gjøremål bli veid
Så det er veldig fint å ha den form!

Kan hende vil en ta en hver med storm
om man fra det normale er litt dreid.
Og særlig om å være det er greid.
Da er man ikke en sedvanlig orm.

Problemet er at en blir veldig full
av det som alle synes at er tull.
Så kanskje vil en møte apati.

Så er en, kan det ikke være hull
i teori. Da ramler en om kull
med hodet fullt av den normalverdi.