Skillerhuset

Tiende sonett

At man er smart kan ingen komme fra
om man beviser vidd fra paradis.
På sommeren skal alle spise is!
Så alle vil det gode i seg ha.

Men tenk, da er det vanlig, jo, å være bra.
Da må man stille spørsmål ved det vis.
Jeg tenker på det vis å spise is.
Det er vel ikke paradisisk, da.

Da kan jeg ikke spise is og få
det paradis å være dømme på.
For paradis er ikke vanlig form.

Men er det så, vil jeg jo måtte gå
omkring og faktisk veldig enslig stå
ved spørsmål stilt til innarbeidet norm.