Velferdsbygget

Andre sonett

Jeg blir på eventyrlig vidd bevis
om noen mener at jeg er et funn.
Jeg mener, noen må jo ha en grunn
når skattejakt er deres eksersis.

Og jeg er ikke fremmed for den pris.
Så, godt jeg passer på min lille munn.
Jeg vil jo være god og virke sunn.
Som vidd så vil jeg være paradis.

Men jeg vil ikke virke utstudert
For det å være er litt perifert
til paradis, som jeg vil være i.

Så, hva jeg tenker er at det er bra
å på og være bra rutine ha,
med øvelse i smarte ting å si!